El CEC hem estat els guanyadors de la 7na Beca Raimon Bonal

Imatge de les excavacions de Sant Pere de Romaguera

El Centre d'Estudis Canetencs hem estat els guanyadors de la 7na Beca Raimón Bonal i de Falgàs, promoguda per l'Ajuntament de Canet de Mar, amb el Projecte d'Intervenció Arqueològica de l'antiga ermita de Sant Pere de Romaguera.
L'intenció del nostre centre és la d'intentar donar a conèixer la localització exacte de l'ermita, així com tota la documentació i informació possible referent a ella. Tant la seva trajectòria social pel Canet del moment com les seves traces, dimensions, orientació...
Hem de tenir present que Sant Pere de Romaguera (anomenada primerament com Sant Feliu i posteriorment com Sant Pere de la vall de Canet) estigué en funcionament de culte des d'almenys el segle X fins a mitjans del segle XV.
La imatge que acompanya a aquest text, correspon a una de les cales realitzades aquest passat mes d'Octubre i gràcies a les quals hem pogut determinar la localització concreta, la seva orientació i part de les seves dimencions. Així com les restes d'un mur de contenció a escassos 2 metres de l'esglesiola.
Esperem que properament es puguin oferir noves dades i informacions, sobretot referents a les restes (ceràmica, ossos ....) que ens han anat apareixent.

Etiquetes: