Avís legal

Sobre els continguts:
Els continguts i imatges que hi ha en aquest web pertanyen als respectius autors i, tret que tinguin una llicència específica, estan regulats sota la llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0.

Centre d'Estudis Canetencs:
No es fa responsable de les informacions, opinions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web pels usuaris ni de qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’hi accedeixi des d'aquest domini, per mitjà d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquest web.

Centre d'Estudis Canetencs:
No pot garantir la inexistència d’errors en l’accés al web, en els continguts ni en la seva actualització completa, tot i que inverteix tots els esforços necessaris per evitar-los i esmenar-los amb la màxima celeritat i sempre que els li siguin indicats.

Les aportacions realitzades pels usuaris i usuaries, així com els noms de les persones que les fan, seran publicades al web.

Sobre les dades dels usuaris:
De conformitat amb allò previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el CEC informa de l'existència d'un fitxer de la seva titularitat en el qual s'inclouran les dades necessàries per mantenir informats els usuaris i usuàries que així ho requereixin o proporcionar els serveis que els usuaris sol·licitin.

El titular podrà exercitar els drets reconeguts en la LOPD sobre aquest fitxer i, en particular, els d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent, així com el de revocació del consentiment per la cessió de les seves dades en els termes previstos en la LOPD.