El CEC participa a les Jornades d'Historia, societat i activitat al Camp de Tarragona

El CEC va participar a les "Jornades d'Història, societat i activitat al Camp de Tarragona a l'edat moderna i contemporània" organitzades anualment perl Centre de Lectura de Reus. Les activitats i conferències s'iniciàren el 25 de març i es perllongàren fins al 2 d'abril. El nom del CEC presentà una comunicació el nostre company de Junta, Ricard Cantano, presentada el dilluns 25 de març, sota el títol: "L'eix comercial Reus-Salou-Cadis a la primera meitat del segle XVIII".