Es presenta el projecte d'investigació 2019 del CEC: "Estudi, inventarització i digitalització del fons Alegret-Xiqués de Canet de Mar"

L'any 2019, el Centre d'Estudis Canetencs va sol·licitar a l'Institut Ramón Muntaner l'ajut per al projecte "Estudi, inventarització i digitalització del fons Alegret-Xiqués de Canet de Mar". Un fons familiar, fins a dia d'avui mai consultat i estudiat, compost per l'agrupament de diversos fons familiars, alguns de canetencs, i d'altres del resta del territori. Aquest projecte ha estat portat a terme per en Sergi Alcalde i Francesc Rodríguez, membres de junta del CEC. La documentació tractada i estudiada consta de 182 documents, repartits en 3 fons: el fons Castanyer, amb 134 documents, des del s.XVII al XIX, el fons Mallol, amb 41 documents del segle XVIII i el fons Monet, amb 7 documents del segle XIX. Gràcies a l'estudi i tasca realitzada en aquest projecte, ja s'ha pogut realitzar més d'un article publicar a la revista d'història local canetenca "El Sot de l'Aubó". Les tasques complementàries que van formar part d'aquest projecte van ser: la classificació de la documentació, el planxat dels documents, l'ordenació cronològica d'aquests subdividint-los segons els subfons, l'inventarització amb realització de regest complert, la digitalització de tota la documentació, i el seu estudi. Des de la nostra entitat agraïm a la família Alegret-Xiqués el permetre'ns treballar amb la documentació familiar que han custodiat durant tants anys.
Qui estigui interessat a consultar el present projecte ho pot fer gratuïtament on-line a través de la nostra web, apartat Fons Documentals / Arxius Privats i altres documents / Estudi, inventarització i digitalització del fons Alegret-Xiqués de Canet de Mar. També ho podeu consultar en format paper a la seu de la nostra entitat, i/o a l'Arxiu Municipal de Canet de Mar.