Finalització i tapament de la 2na Fase d'excavacions a l'entorn de Sant Pere de Romeguera

Tapament Cala SPR'14

Aquesta setmana s'ha procedit a tapar les cales arqueològiques de la segona fase d'excavacions a l'entorn de l'Ermita de Sant Pere de Romeguera que es van portar a terme a finals de l'any passat. D'aquesta manera, una vegada preses i recopilades totes les dades necessàries, i per evitar malmetre les jaciments s'ha procedit a tapar amb la mateixa terra les obertures de cales i sondeigs realitzats. La praxis arqueològica d’aquests casos recomana la protecció de les restes, prèvia a la terra que s’abocarà, amb una capa de geotèxtil, per evitar que les arrels de noves plantes malmetin les degradades restes del complex de l’Ermita. Ara toca estudiar degudament i amb màxim rigor les troballes realitzades, ja siguin en format ceràmic i d’ossos, com en format amovible com són les dues sitges localitzades.
Esperem que en una de les revistes editades pel nostre Centre d’enguany es pugui donar llum a les troballes i les conclusions que se’n deriven.