La Societat Catalana de Genealogia inclou la web del CEC com enllaç de webs útils per la recerca geneaològica

Web del CEC a la Societat Catalana de Genealogia

La Societat Catalana de Genealogia ha inclòs la web del CEC en l'apartat de Recerques Genealògiques per Internet, com una de les eines útils per la recerca genealògica i elaboració d'arbres genealògics. Entre el seguit de webs útils per a cercar personatges i avantpassats, on hi figuren webs tant destacades com el PARES d'arxius de l'estat Espanyol, la Fundació Noguera, els Fons digitalitzats de la Biblioteca de Catalunya o la web del Family Search ara també hi té representació la nostra població mitjançant l'eina de cerca en el gran buidatge dels llibres parroquials de Canet de Mar (buidatge fet pels col·laboradors del grup de recerca Ramón Rovira), i que mitjançant un conveni amb el Centre d'Estudis Canetencs es van poder col·locar en la nostra web, en l'apartat Fons Documentals / Arxius Parroquials.
Agraïm doncs a la Societat Catalana de Geneologia per la seva decissió, i encoratgem als catalans amb arrels canetenques a visitar-nos i utilitzar aquesta eina de cerca.