l'Arxiu Municipal de Canet restaura 2 documents rellevants de la nostra població

Imatges documents restaurants abans i després de la restauració

L'Arxiu Municipal de Canet de Mar, seguint amb la política de preservació del patrimoni documental local, ha encarregat la restauració de dos documents històrics que es trobaven en mal estat i per tant corrien el risc de malmetre's definitivament.
Els dos documents són: Trasllat fet el 1612 del privilegi que Gastó de Montcada concedí a la Universitat de Canet l’any 1599, i gràcies a aquest es va poder organitzar el Consell Municipal o Universitat, estament que amb els anys es va convertir en l'Ajuntament, i Projecte de la font del Passeig de la Misericòrdia de 1917.
Aquesta restauració s'ha fet a través del programa de restauració de documents de l’Oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona, que ha contractat una restauradora professional. L'Arxiu Municipal forma part de la Xarxa d'Arxius de Barcelona i per això, a través de la Diputació, s'ha pogut contractar la restauradora Berta Blasi. El cost total de la restauració és 847 euros, dels quals l'Ajuntament n'ha assumit 350 i la resta ha estat subvencionada per la Diputació.
Si voleu més informació podeu consultar-ho a: Notícia a la web municipal
Des del Centre d'Estudis Canetencs felicitem a l'Arxiu Municipal, i a la seva arxivera Iolanda Serrano per la feina realitzada, i els esforços vers la conservació de la documentació històrica del nostre municipi.