L'Arxiu Municipal de Canet restaura un pergamí del segle XVII i 7 plànols cadastrals

Seguint la línia de preservació del patrimoni documental, l'Arxiu Municipal de Canet acaba de restaurar diferents documents històrics que es trobaven en mal estat i per tant corrien el risc de malmetre's definitivament. Es tracta d’un pergamí del 1623 i 7 plànols del cadastre de la contribució rústica de 1943. La restauració ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, a través del programa de restauració de documents de l’Oficina de Patrimoni, en el qual l’Arxiu participa des de 2013. Ara els documents són de nou a l'Arxiu Municipal.

El pergamí de 1623 és document singular pel seu suport i la seva antiguitat. Es tracta de la fundació de misses i aniversaris de la capella de Roser a la parròquia de Canet que es finançà a través de l’antic Consell Municipal. El document estava molt malmès. A causa dels doblecs, gairebé estava fragmentat en sis parts, amb estrips i llacunes documentals, possiblement a causa de rosegadors. El procés de restauració va comportar primer una neteja en sec i després una neteja humida. El pergamí s’ha aplanat per tensió i s’han consolidat els estrips i s’han reintegrat les llacunes amb paper japonès tenyit, d’un gramatge similar al pergamí i per la cara del revés, on ho hi ha text.

Els plànols del polígons de cadastre de la rústica confeccionat per al 1942-1943, són uns dels documents més interessants i útils que es guarden a l'Arxiu Municipal. A través d'uns 7 plànols parcials apareix el retrat més detallat de tot el terme municipal de l’època. Es poden observar elements com basses, rieres, camins i cases de camp, a més de l’antic traçat rural de bona part del Canet urbanitzat des de fa tres quarts de segle.

Els plànols estaven doblegats amb alguns estrips a la zona de plecs. Tenien reparacions amb cintes adhesives i brutícia general. El procés de restauració ha comportat primer l’eliminació de les reparacions anteriors fetes amb diferents tipus de cinta adhesiva. S’han netejat en sec i s’han consolidat els estrips. Finalment, s’ha aplanat, sota pes.