Documents, personatges i genealogia de masos estudiats i no publicats

En aquest apartat d'es del Centre d'Estudis Canetencs volem aportar i alhora donar a conèixer elements de recerca que hem treballat, i per circumstàncies no han tingut l'importància o no s'ha cregut oportuna la seva publicació en la nostra revista. El contingut d'aquest apartat recull tant arbres geneològics de famílies catalanes vinculades per qualsevol circumstància amb la nostra vila, com altres aspectes relacionats amb Canet que han estat temes d'investigació pel nostre grup. Així, podem destacar: El llinatge del cognom Canyadó de Badalona, pagesos d'importància considerable en dita població, i que estigueren vinculats amb Canet mitjançant la realització, cobrament i eximició de censals durant el segle XVII. (Foren propietaris del Mas Canyadó de Badalona, actualment encara existent). S'adjunta un segon arbre genealògic de la familia Canyadó, elaborat per Miquel Estruch, i facilitat per la sra. Núria Garriga. La familia dels Novell Casadevall, hereus del llinatge Casadevall de la nostra Vila, que d'entre altres possessions van comprar l'any 1537 el Mas Bigues de la nostra població.