El Padró Municipal de Canet de 1936, les fàbriques tèxtils i els seus treballadors

Relació de les fàbriques tèxtils de Canet de Mar en el padró municipal del 1936, així com el llistat dels seus treballadors.