Estudi de les fitxes de propietaris rústics i urbans de Canet 1846

Vols saber qui era el propietàri de casa teva l'any 1846 ? S'ha finalitzat l'estudi de les fitxes (conservades a l'Arxiu Municipal de Canet), dels constribuents urbans, rústics i botigues i fàbriques de Canet de Mar del 1846. Ha estat una investigació que ha durat més d'un any, i ha comptat amb el suport com a projecte d'investigació de l'Institut Ramón Muntaner. Malgrat no s'han conservat la totalitat de les fixes, i per tant no s'ha aconseguit la plasmació del 100% dels propietàris del Canet de mitjans s. XIX, gràcies a aquest trebrall s'han pogut situar exactament la localització de gran part dels propietàris, veïns limítrofs, llogaters, i en alguns casos si sobre l'immoble encara existia alguna càrrega contractual (censals, etc). El treball es divideix en 3 parts: L'inicial, i amb més volum de documentació, correspon al buidat de les fitxes de propietaris urbans, agrupant-se per carrers, i posterior plasmació de les dades i identificació de les edificacions sobre planimetria actual. La segona part, correspon al buidat en fitxes, agrupats per toponímia, de diverses parcel·les o terrenys que existeien a les fitxes de propietaris rústics. Malgrat hagués estat interessantíssima la seva plasmació en planimetria, és del tot imposible comprara les dimensions de les parcel·les amb les actuals, a més, existeixen topònims d'indets que actualment es desconeix la seva ubicació. Per últim, s'han buidat les dues fixtes localitzades de propietaris de fàbriques i de comerços (botiga de carn d'aviram). Aquest treball es troba disponible a la consulta pública i oberta a tothom, tant en format paper a la nostra web (pestanya Fons Documentals / Arxius Privats i altres documents / Estudi de les fitxes de propietàris rústics i urbans de Canet 1846), com en paper a la nostra seu social del c/ Saüc 2 - baixos (horari de reunions setmanals de l'entitat). També es pot consultar tant en format paper, com en format digital a l'Arxiu Municipal de Canet de Mar.