Estudi, inventarització i digitalització de l'arxiu Família Romagosa

Seguint amb el procediment d’aquests darrers anys, i malgrat les complicacions dels darrers confinaments, enguany des del CEC, hem seguit amb els projectes de recerca i investigació sobre documentació històrica de Canet. Agraïm poder comptar amb el suport dels ajuts anuals que promou l’Institut Ramón Muntaner (IRMU) . En aquesta ocasió, s’han ordenat, tractat, buidat i digitalitzat tres fons familiars de la nostra vila que tenen relació entre sí, atès que tots ells tenen el lligam de la família Romagosa. El fons de la Conxa Puxan Romagosa conté 16 documents escrits en paper i 9 fotografíes. El fons Jaume Romagosa Rocamora conté un total de 124 documents, entre actes notarials, documents notarials, resums econòmics, fotografies, etc. I per últim, el fons de Rosa Puxan Romagosa, conté 32 documents notarials referents a l'edifici i família de Can Puxan, situat al carrer Ample de Canet.