Index de llibres sacramentals d'algunes parròquies del Maresme

En aquest apartat es poden trobar un recull d'index de diferents llibres sacramentals de parròquies maresmenques, d'utilitat important per l'elaboració de genealogia familiar i estudis demogràfics. Per tant els index incorporats en aquest apartat correspondràn a: baptismes, matrimonis, òbits (o defuncions) i testaments, majoritàriament realitzats en base a les imatges dels mateixos llibres de la web del Family Search. Els llibres de dita web que ja portàven incorporades les imatges dels index s'han descartat, i per tant no s'ha realitzat index nous.Aquests index han estat elaborats per diferents membres de Centre d'Estudis Canetencs.