Breu resum de la història del Santuari de la Misericòrdia de Canet de Mar.

Estem al començament del mes de maig de l'any 2003, declarat pel Papa Joan Pau II "Any del Rosari".

En el seu últim viatge a Polònia, el Papa, tot donant gràcies a Déu pels vint-i-quatre anys del seu servei a la Seu de Pere, confiava novament a les mans de la Mare de Déu, la vida de l'Església i la tant aturmentada de la humanitat. I ens invitava als creients a contemplar incessantment el rostre de Crist, en Maria, la seva Mare, perquè fos la nostra veritable mestra.

Amb dos gestos simbòlics ens expressava aquest seu desig:

1) Amb la publicació imminent d'una carta apostòlica, que portaria per títol: "Rosarium Virginis Mariae".

2) Amb la proclamació de l'any que anava de l'octubre del 2002 a l'octubre del 2003 "Any del Rosari".

Seguint els passos de Joan Pau II, el santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia vol celebrar també amb gestos simbòlics, tot evocant i commemorant encomiables i entranyables efemèrides de la seva història devocional, l'alta estima dels fidels i devots per aquest venerable lloc.

Les efemèrides de feliç recordança són:

1) La de l'any 1703, 300 aniversari del "Vot de Vila".

2) La de l'any 1853, 150 aniversari de la col.locació de la primera pedra a l'esvelt i bonic temple neogòtic, bastit a Maria.

El Patronat, reunit a la parròquia en els seus diversos components, exposava diferentes idees, que podrien lloablement portar-se a la realitat:

1) El d'una vetlla a Santa Maria a la parròquia.

2) Una processó de torxes, acompanyant la imatge de la Mare de Déu, des del santuari a la parròquia, amb una manifestació massiva de la profunda veneració del poble i comarca, a la que sota l'advocació de la Misericòrdia va ser nomenada Patrona del Maresme, en el "Breu Pontifici" de Pius XII.

3) La representació plàstica dels misteris del Rosari, en sengles autosacramentals, en el mateix santuari a la tarda dels quatre diumenges d'octubre d'en guany 2003.

4) La celebració d'un concert amb melodies marianes i populars, interpretades per l'Orfeó Misericòrdia, a la parròquia.

Les suggerències, sense deixar que se'n poguessin obrir d'altres, va semblar bé a tots els components de la trobada.

La porta oberta per altres aportacions,donava la possibilitat que des de la base i amb un objectiu netament marià, es presentessin noves opcions.

La possibilitat es va suscitar, després d'haver inaugurat les estances d'acolliment i d'exposició de vaixells i exvots, annexes al santuari.

Partint d'una síntesi d'aquesta història devocional a la Mare de Déu de la Misericòrdia, que es va publicar a l'any 2000, es va pensar en elaborar aquesta pàgina web, a nivell interior i després si semblava bé, penjar-lo a Internet.

La cosa seria engrescadora i desitjable com a punt de referència per donar a conèixer i fomentar la devoció a la Mare de Déu, sota l'advocació de la Misericòrdia, ja no solament a un nivell local, ni tan sols comarcal, sinó, inclús, nacional i mundial.

El santuari està disposat a recolzar la idea facilitant per la composició de la pàgina web, el full "la veu del santuari", des dels seus mateixos orígens, quan amb motiu de la celebració del cinquantè aniversari de la reposició de la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia, a l'any 1992, va començar a sortir a la llum pública.

La nova imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia, esculpida per Lluís Argullol, va ser portada des de Mataró fins a Canet de Mar, l'any 1942, entronitzada en una barca de una nissaga de pescadors, ben arrelada i coneguda en la població, en diverses branques que hi sojornen, i és la família Isern.

L'entranyable data corresponia a l'any 1942.

El celebrar, doncs, en el 1992, el cinquantè aniversari de la seva reposició, es van fer també diversos suggeriments per deixar memòria de l'entranyable efemèrides, solemnitzant-lo, beneïnt-lo amb un jubileu.

Entre els suggeriments, s'hi acompliren els següents:

1) El d'una processió de torxes concurredíssima, portant la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia, des del santuari fins a la parròquia, en una corprenedora i piadosa marxa pels carrers i places de la població. Molts carrrers quedaren profusament engalanants en una lloable competència dels veïns per entrar en un concurs d'ornamentació, que eren premiats.

2) Els fills sacerdots de la parròquia, assumiren amb veritable estima i anhel d'enaltir les glòries de Maria, la predicació de la Novena de la Misericòrdia.

3) El Sr.Bisbe, Mons. Jaume Camprodona i Rovira, com ja era tradició, presidi la solemne Eucaristia concelebrada i participada per un gran nombre de fidels i devots, estant-hi representades les diverses poblacions de la comarca del Maresme, pels seus respectius alcaldes.

Partint, doncs, de la síntesi de la història devocional a la Misericòrdia, l'explicació s'aniria concretant i matissant amb l'exposició dels cinquanta quatre temes que hi ha a l'any 1996 sobre la història de la devoció a la Mare de Déu de la Misericòrdia, i després possiblement, s'hi afegirien en la pàgina web tota la temàtica que s'ha anat desenvolupant al llarg d'aquests anys que van des del 1992 al 2003.