Transparència

En Compliment del Reial Decret 304/2014 de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010 de 28 d'Abril en relació a la "Prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme". I per ser el nostre Centre d'estudis una entitat sense ànim de lucre, i per tant obligats al compliment de la mencionada normativa. Tot seguit publicarem anualment (cada final d'any, un cop haguem finalitzat els projectes portats a terme) la fitxa de relació d'ingressos, subvencions i despeses del nostre Centre.