Sant Pere de Romeguera, els orígens de Canet de Mar

Aquest llibre contempla les dades i informacions descobertes per l'equip de treball del CEC, guanyadors de la VII Beca Raimon Bonal de l'Ajuntament de Canet de Mar. En ell es plasma l'evolució de les excavacions efectuades el setembre del 2012 a l'entorn del turonet de l'Aubó, on es localitzaren les restes de l'antiga Ermita de Sant Pere de Romeguera, primer edifici religós de la vall i ribera de Canet, l'evolució d'aquesta a través del temps. (Doncs després de la consulta de diferents pergamins i documents, es pot afirmar que l'esglesiola existia abans de l'any 1000). Així com els inventaris, estudis i conclusions dels materials localitzats durant les excavacions. (ceràmica, vidre, òssos, una moneda...etc). També es plasma la possible forma de vida i funcionament de la nostra vall i entorns durant l'època baix medieval, per tal de donar sentit i explicar la presència í significació de l'Ermita en aquest indret.
Per qualsevol dubte o interès no dubteu en contactar amb nosaltres.
També, si és del vostre interès, podeu adquiri-lo a través nostre o a la web: www.patrimoni.cat