Buidat de testaments. Cerca per cognoms del testador i interval de dates.

 1. Escull el període de cerca –el més reduït possible- entre dos anys.
  Els límits del buidat son: novembre de 1436 a maig de 1962. (1.679 registres)
 2. Si coneixes els dos cognoms, entra’ls per ordre i separats per un espai.
  Si no tens èxit entra’ls separats amb una coma en lloc de l’espai.
  Si no tens èxit entra un sol cognom.
  Sí no tens èxit pot ser que la grafia del cognom sigui distinta, prova amb les variants suggerides pel sistema.
  (Nota: cal tenir present que en les inscripcions de dones casades d’èpoques reculades pot ser que el cognom, o un dels cognoms, de la inscripció correspongui al marit)
 3. Elegeix d’entre les respostes proposades la que et sembli vàlida i “clica” sobre la primera casella –en vermell- per obtenir la fitxa complerta. Recula pàgina per “clicar” sobre altres respostes.

Especifica l'any d'inici de cerca (YYYY)

Especifica l'any de fi de cerca (YYYY)