Perg-003

Data: 
01/01/1259
Regest: 
Establiment de dues masies anomenades Dalmau i Camps, fet per Raimon, clergue hebdomadari de l'església de Sant Iscle de Vallalta, amb un cens anual de 5 sous de tern.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
25 x 13
Notes: 
Datat l'any 1259 (dia i mes ficticis, consignats per exigencia informàtica). Veure a Perg-004 un trasllat de 1308 d'aquets mateix document.

Tipologia:

Llengua: