Perg-004

Data: 
01/01/1266
Regest: 
Dos trasllats fets pel notari Pere Flaquer del terme Castell de Montpalau el juliol d 1308, de l'establiment de dues masies, Dalmau i Camps, fet per Raimon, clergue hebdomadari de l'església de Sant Iscle de Vallalta, a favor de Raimon de Vallalta, amb un
cens de cinc sous de tern.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
54 x 19
Notes: 
Nota: es traslat fet el ¿7? de juliol de 1308 del document de 1266 (veure el document original a: Perg-003)

Tipologia:

Llengua: