Perg-018

Data: 
01/01/1326
Regest: 
Establiment de terra fet per Berenguer d'Olivera, subprior de Canet i la seva esposa Guillermina i fill Tomàs i esposa Elisenda, de Sant Iscle de Vallalta, a favor d'Arsenda Cabanyes, viuda de Pere Cabanyes i el seu fill Arnau , de tota aquella terra que
poseïm en dita parròquia, en el lloc anomenat "Buiga", per el venerable Bernat de Olxeto i la seva esposa Geralda, senyor nostres naturals. Confronta a ponent amb terres de Pere Doy, al nord amb la riera anomenada de Gabarra, Cens dos sous.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
33 x 29
Notes: 
any de la data valid a falta de fixar dia i mes correctes.

Tipologia:

Llengua: