Perg-020

Data: 
07/03/1337
Regest: 
Reducció del cens del Mas Juyol des Goayats de la Vila de Tordera, a 13 vuitenes d'ordi per Sant Pere i Sant Felix i sis diners per Nostra Senyora d'Agost. Aixó s'ha de donar tots els anys al senyor rector de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta
i de Canet de Mar; el Reverend Berenguer Martorell
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
37 x 24

Llengua: