Perg-024

Data: 
31/05/1349
Regest: 
Jaume Barcelona confesa haver cobrat tots els deutes que li devia en Bernat Cabanya de Canet de Mar i del seu sogre Pere Cabanya
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
24 x 11,8
Notes: 
Pergamí en bon estat de conservació

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: