Perg-026

Data: 
03/09/1344
Lloc: 
Sant Iscle de Vallalta
Escrivà: 
Arnau de Poollig notari públic del terme del Castell de Montpalau
Regest: 
Testament de Berenguer Martorell, rector que fou de Sant Iscle de Vallalta, que dona els seus béns al rector de dita parròquia, instituint dos aniversaris anuals.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
57 x 54
Notes: 
pergamí amb diverses esquinçadures afectant el text. Tinta esvaïda.

Tipologia:

Llengua: