Perg-038

Data: 
01/08/1375
Lloc: 
Sant Iscle de Vallalta
Escrivà: 
Bernat de Riera, rector de Sant Iscle de Vallalta
Regest: 
Testament fet per Guillem de Pi, de Sant Iscle de Vallalta, Nomena marmessor a Galceràn Doy i Pere Andreu de la Vall de Canet. (Entre les clausules destaquem:) "... Item dimittio capillis Santi Petri, Sancte Florentina et Sancte Crucis,
constructis in dicta Parroquia cuilibet VI denarios.." (Així mateix deixo per a les capelles de Sant Pere, Santa Florentina i Santa Creu, construides en dita parròquia sis diners a cada una.)
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
42 x 28
Notes: 
S'esmenta per segon cop (veure Perg-013) la capella de Sant Pere (de Romeguera) de la Vall de Canet.- Tenim disponible un regest ampli del pergamí.-

Tipologia:

Llengua: