Perg-038-B

Data: 
05/09/1380
Lloc: 
Sant Iscle de Vallalta
Regest: 
Tres Capbreus fets per Pere Torrent dels Guanyats i Margarida dona seva, senyora útil i propietària del Mas Torrent dels Guanyats, situat a la parròquia de Tordera. Capbreus referits a una finca que aquests tenen a la parròquia de Sant Iscle de Vallalta
al lloc anomenat "Pujol"
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
57 x 52

Tipologia:

Llengua: