Perg-042

Data: 
12/06/1389
Lloc: 
Sant Iscle de Vallalta
Escrivà: 
Miquel Bosch, notari públic del terme de Sant Celoni i rector de Sant Marí de Parsegació de dit terme
Regest: 
Capítols matrimonials fets entre Guillem Cruanyes de la vila de Canet de Mar i Màxima Aulet de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
47,5 x 24,1
Notes: 
Es trasllat fet el 30 de maig de1645, per Miquel Bosch, notari públic de la vila de Sant Celoni i rector de Sant Martí de Parsegació, del document originalment produït el 12 de juny de 1389, pel notari de la vila de Sant Celoni Guillem Bonmacip.

Llengua: