Perg-046

Data: 
01/01/1399
Lloc: 
Besalú
Escrivà: 
Pere de Pont, notari públic de Besalú
Regest: 
Venda d'una peça de terra, situada al lloc anomenat "Case" de la Vila de Besalú, feta per Esteve Andrés de dita vila, a favor de Marià Pilar també de dit terme.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
44 x 33
Notes: 
tinta esvaïda

Tipologia:

Llengua: