Perg-065

Data: 
10/03/1448
Regest: 
Donació d'una herencia, feta per Bernat i Joana Parera cònjuges del veïnat de La Cortada de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta, a favor d'Eulalia Parera filla de dit matrimoni.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
42 x 32
Notes: 
en regular estat, enfosquiment en els angles superiors i esvaïment parcial de la tinta.

Tipologia:

Llengua: