Perg-067

Data: 
10/10/1451
Regest: 
Donació de 20 lliures de moneda barcelonina per causa de matrimoni, feta per Joan i Jaumeta Gofau, cònjuges de la Vall de Canet, parròquia de St. Iscle de Vallalta; a favor de Pere Cabanyes, també de dita vall, pel matrimoni d'aquest amb Antonia,
filla de dits cònjuges.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
35 x 18
Notes: 
Veure també: Perg-068 i Perg-069.

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: