Perg-068

Data: 
10/10/1451
Regest: 
Carta núpcial feta entre: Pere Cabanyes de la Vall de Canet fill de Joan i Maria Cabanyes, de una part; i Antonia Gofau, filla de Joan i Jaumeta Gofau, cònjuges també de dita vila.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
43 x 31
Notes: 
Veure també: Perg-067, Perg-069

Llengua:

Noms de lloc: