Perg-069

Data: 
10/10/1451
Regest: 
Donació d'una part de la seva herència, feta per Maria Cabanyes, muller de Joan Cabanyes, de la Vall de Canet, parròquia de Sant Iscle de Vallalta; a favor de Pere Cabanyes, fill seu, pel matrimoni d'aquest amb Antònia Gofau, filla de Joan Gofau i
Jaumeta Gofau sa muller, també de la Vall de Canet
Suport: 
pergami
Mides (en cm): 
39 x 29
Notes: 
veure també Perg-067 i Perg-068.

Tipologia:

Noms de lloc: