Perg-069-bis

Data: 
01/04/1452
Regest: 
Definició del testament de Miquel Bontós, prevere de l'Església de Sant Martí d'Arenys
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
43 x 26

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: