Perg-070

Data: 
18/03/1454
Regest: 
Censal amb preu de 19 lliures de moneda barcelonina com a renda anual, fet per Antoni i Francesca Paratge, cònjuges de la Vall de Canet, parròquia de Sant Iscle de Vallalta, a favor de Bernat Vendrell, també de dita vila
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
48 x 49
Notes: 
tinta esvaïda

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: