Perg-072

Data: 
03/10/1458
Regest: 
Venda d'un censal amb preu de 88 lliures de moneda barcelonina i 44 sous de pensió anual, feta per Ferrer i Jaumeta Boshom de la parròquia de Santa Marria d'Hostalric, a favor de Bernat Parera de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
31 x 30

Tipologia:

Llengua: