Perg-078

Data: 
08/07/1471
Regest: 
Capítols Matrimonials fets entre Bernat Vendrell, fill de Salvador i Angelina Vendrell, de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta; amb Bartomea Andreu, filla de Galceran Andreu, mariner de dita parròquia
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
43 x 35

Llengua: