Perg-089

Data: 
06/04/1487
Lloc: 
Valencia
Regest: 
Juan de Logroño, mariner resident al Grau de Valencia, ven a Salvador Cabanyes, mariner de Canet un esclau captiu, de pel negre, anomenat Tomàs, de quatre anys d'edat.. pel preu de deu lliures i deu sous en moneda valenciana.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
33 x 31

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: