Perg-091

Data: 
03/11/1497
Lloc: 
Barcelona
Regest: 
Donació dels seus béns, feta per Salvador Cabanyes, mariner de la Ciutatde Barcelona, a favor dels seus fills: Bernat, Salvadora; Narcís i Bartomeu Cabanyes
Suport: 
pergamí

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: