Perg-095-B

Data: 
17/08/1501
Regest: 
Venda del Mas Pí, de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta, amb preu de 12 lliures de moneda barcelonina; feta i signada per Antoni Pí, mariner de dita parròquia, Bernat Pí i Eulàlia, fill i nora del dit Antoni i Caterina dona d'aquest; a favor d'Andreu
Parera, pagès de dita parròquia.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
43 x 35
Notes: 
dificil lectura (problema de la digitalització?)

Tipologia: