Perg-097-1

Data: 
27/12/1501
Regest: 
Definició dels bens, feta per Salvador Galceran (alies Cabanyes) i Rafaela, cònjuges de la Vall de Canet, parròquia de Sant Pere i Sant Pau; a favor de Elisabet filla de dits cònjuges casada amb Joan Roig també de dita vila
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
35 x 22
Notes: 
Veure també: Perg-096

Tipologia:

Noms de lloc: