Perg-122+123

Data: 
26/02/1517
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Heretament del Mas Parera, situat a la parròquia de Sant Iscle de Vallalta, fet per Andreu Parera, pagès i senyor útil i propietari de dit mas, a favor de Joan Parera, fill seu i de Joana Parera
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
31 x 28
Notes: 
dos pergamins del mateix document

Tipologia:

Llengua: