Perg-124

Data: 
10/12/1517
Lloc: 
Pineda
Regest: 
Venda d'un censal mort, amb preu de 10 lliures de moneda barcelonina, fet per Francesc i Miquel Casalins, pare i fill de Santa Eulàlia d'Hortsavinyà, a favor d'Andreu Parera de la Cortada, parròquia de Sant Iscle de Vallalta i Pere Plana, pagès
d'Hortsavinyà.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
35 x 29

Tipologia:

Llengua: