Perg-148-E

Data: 
24/02/1537
Lloc: 
Sant Iscle de Vallalta
Regest: 
Capbreus de terres de la parròquia de Sant Iscle de Vallalta a favor de Rainer Salvador, rector de Sant Iscle de Vallalta
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
58 x 57

Tipologia:

Llengua: