Perg-148-G

Data: 
30/08/1537
Lloc: 
Calella
Regest: 
Establiment d'una peça de terra al lloc anomenat "La Batllia", situat a la vila de Calella, fet i signat pel venerable Sr. Quirze Pere Roger, cavaller de la Vila de Calella i propietari de dit lloc, a favor de Joan Parera, pagès, senyor útil i propietari
del Mas Parera de Sant Iscle de Vallalta.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
37 x 30

Tipologia:

Llengua: