Perg-153

Data: 
06/04/1540
Lloc: 
Vall de Canet?
Regest: 
Concòrdia entre el rector de Sant Iscle de Vallalta Reiner Salvador i els síndics de la Universitat dels particulars de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet, per resoldre les questions económiques per el mateniment i alotjament del
sacerdot que he de tenir cura de la parròquia de Canet, actualment mossèn Antoni Taxonera.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
58 x 40

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: