Perg-155-B

Data: 
05/08/1542
Lloc: 
Calella
Regest: 
Antoni Molas, pagès de la parroquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet confesa i reconeix a ..il·legible.. , deservint en l'església parroquial de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella... benefici.. dotze lliures ..censal mort
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
37 x 11

Tipologia:

Llengua:

Noms de persona: