Perg-164-A

Data: 
28/09/1545
Lloc: 
Calella
Regest: 
Venda d'un censal amb preu de 8 lliures de moneda barcelonina, creat per Pere Gras, pagès de la parròquia de Sant Salvador de Breda habitant al Mas Camps de Sant Iscle de Vallalta; a favor de Reiner Salvador, rector de la parròquia de Sant Iscle de
Vallalta, com a laica i privada persona.
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
54 x 34

Tipologia:

Llengua: