Perg-172

Data: 
02/09/1548
Lloc: 
Calella
Regest: 
Censal amb pensió anual de cent sous i preu cent lliures barcelonines, venut per Miquel Cabanyes (alies Sanromà), pagès de Sant Cebrià de Tiana diòcesi de Barcelona, com a tutor del pupil Miquel Cabanyes senyor útil i propietari del Mas Cabanyes de Canet
; a favor del curador dels pupils fills de Jaume Poller, mariner de Calella
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
78 x 29
Notes: 
(regest duptós, pendent revisar)

Tipologia:

Llengua: