Perg-173

Data: 
01/04/1551
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Establiment de dos patis de terra, situats al lloc dit Camp de Sant Feliu, de la Vall de Canet, fet per Elisabet Cabanyes, senyora útil i propietaria del Mas Cabanyes, a favor d'en Pere Roqueta de dita Vall. Mides: d'ample 3 canes i 9 de llarg. Afronta a
orient amb els honors d'en Misser i d'en Sala, a migdia amb el d'en Barrera que havia estat d'en Cabanyes, a occident amb dit Cabanyes i a cerc amb l'honor d'en Pongem i part d'en Sala
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
38 x 28

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: