Perg-185

Data: 
20/09/1557
Lloc: 
Vall de Canet
Regest: 
Censal mort de 6 lliures de preu i ens anual de 6 sous, de moneda de Barcelona, fet i signat per Antoni Ferrer, treballador de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau de la Vall de Canet; a favor de Bartomeu Ferrer i Antoni Gofau, pagesos de dita vila.
Suport: 
pargamí
Mides (en cm): 
66 x 29

Tipologia:

Llengua:

Noms de lloc: