Perg-187

Data: 
13/02/1558
Lloc: 
Canet
Regest: 
Elisabet Cabanyes viuda deixada de Bernat Cabanyes, mariner de la ribera de la Vall de Canet. Estableix a favor de Rainer Bernoy, mariner del mateix lloc, una peça de terra que separa del mas Cabanyes en el lloc dit Camp de Sant Feliu, afronta a orient
amb l'honor d'en Cabanyes, a migdia amb el mar a occident amb el d'en Cabanyes mitjançant un camí i a cerc amb la casa d'en Boigues alies barbaroja
Suport: 
pergamí
Mides (en cm): 
39 x 37

Escrivà:

Tipologia:

Llengua: